Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"195719"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk de nieuwspagina voor alle nieuwsitems.

Activiteiten

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"195419"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk de agenda voor een overzicht van alle activiteiten.

Scholen

Duurzaamheid op scholen gaat over het verduurzamen van de schoolgebouwen zelf, de omgeving en educatie aan de leerlingen over duurzaamheid. Juist in het belang van de toekomst van onze jeugd willen  we zorgen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.

Ondersteuning bij verduurzamen van scholen

Het programma ‘Scholen besparen energie’ is van het ministerie van BZK, in samenwerking met oa de PO-Raad, VO-raad, RVO en Ruimte-OK. Dit programma ondersteunt schoolbesturen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen.

Regelingen verduurzaming schoolgebouwen

De gemeente Winterswijk heeft een stimuleringslening voor stichtingen, scholen en verenigingen om te gebruiken voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen. Landelijk is er de ‘Scholen Energie bespaarlening’ voor het energiezuinig maken van het gebouw.

Educatie over duurzaamheid in Winterswijk

Staring Educatie: Alle basisschoolleerlingen in Winterswijk krijgen van Staring Educatie op school lessen over natuur en milieu. Sinds het begin van het schooljaar 2019-2020 krijgen ze ook klimaatlessen. Met bijvoorbeeld een watertafel leren ze waarom vergroening belangrijk is in je omgeving.

Skills Technieklokaal: Na de zomervakantie van 2019 is gestart met duurzaamheidslessen voor alle basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 in het  Skills technieklokaal. Met verschillende opdrachten  wordt er een koppeling gemaakt tussen de praktijk en duurzaamheid.  Zo wekken ze bijvoorbeeld energie op door middel van het trappen op een fiets. Ze leren door middel van testen dat een led-lamp veel zuiniger is dan een gloeilamp en dat zelfs een aardappel energie kan leveren. En ze meten met een warmtebeeldcamera in een zelfgebouwd houten huisje het energieverbruik met en zonder isolatie.

Groentour ROVA:  Sinds oktober 2019 heeft de ROVA een eigen educatieruimte op de locatie in Winterswijk.  Basisschoolleerlingen van groep 6, 7, en 8 leren hier alles over het hoe en waarom van afval scheiden.  Afval  is eigenlijk gewoon een waardevolle grondstof waarvan weer nieuwe spullen gemaakt kunnen worden.

Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen dragen bij aan meer biodiversiteit en helpen mee bij de klimaatadaptatie van de bebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de schaduw van bomen tijdens de warme zomers. Daarnaast heeft een groene omgeving een positief effect op kinderen en kunnen ze er natuurlijk vooral ook fijn spelen. Onder andere de Wilhelminaschool, ’t Kempken en de St. Jozefschool zijn bezig met het realiseren van een groen schoolplein. De Bataaf en de Kolibrie hebben in december 2019 op hun schoolplein het eerste officiële Tiny Forest van de Achterhoek aangelegd samen met de leerlingen. Dit is een dichtbegroeid inheems bosje van het formaat van een tennisbaan wat ook gebruikt kan worden als buitenlokaal.

Meer informatie

Als u als school, docent, ouder of leerling vragen heeft over verduurzaming of meer informatie wilt kom dan langs bij Centrum Duurzaam Winterswijk in het Raadhuis of neem contact met ons op.

Cookie-instellingen