Omgevingsvisie van start met Verhaal van Winterswijk

03-04-2024

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het Verhaal van Winterswijk en de startnotitie voor de Omgevingsvisie Winterswijk vast te stellen.

In het kader van de Omgevingswet dient iedere gemeente voor 1 januari 2027 één omgevingsvisie op te leveren voor haar hele grondgebied. Met het Verhaal van Winterswijk is een basis gelegd voor de Omgevingsvisie Winterswijk.

Omgevingsvisie Winterswijk

Winterswijk heeft een levendig centrum, een prachtig Nationaal Landschap en een goed en gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Onze gemeente vervult een centrumfunctie in onze regio. Dit wil de gemeente Winterswijk ook in de toekomst graag zo houden. De centrale vraag bij het opstellen van een omgevingsvisie is hoe Winterswijk in 2040 prettig leefbaar te houden. De omgevingsvisie helpt bij het opstellen van beleid en het maken van de juiste keuzes voor een gezond en leefbaar Winterswijk. Wat gaan we doen om Winterswijk aantrekkelijk te houden voor onze inwoners, ondernemers en de vele bezoekers?

ONS Winterswijk

“In het Verhaal van Winterswijk is op hoofdlijnen gekeken hoe Winterswijk zich historisch en ruimtelijk gezien heeft ontwikkeld. Hoe zijn we gekomen tot het Winterswijk van nu? Daarnaast is gekeken naar trends en ontwikkelingen. Wat zien we qua ontwikkelingen op ons afkomen en vraagt aandacht in Winterswijk? Daarnaast hebben we ook in kaart gebracht welke wensen er in de samenleving spelen. Al deze informatie is samengebracht tot de opgaven van ONS Winterswijk. Deze opgaven helpen ons bij het vervolg van het opstellen van de omgevingsvisie” licht wethouder Sandra Metaal-ten Dolle toe.

Kern- en deelopgaven

Het Verhaal van Winterswijk bestaat uit 3 kernopgaven: 1. Het visitekaartje van Winterswijk, 2: Vergrijzing en emigratie: hoe blijven we als grote kern vitaal? en 3: Gastvrij Winterswijk. Daarnaast zijn er 6 deelopgaven, te weten: een attractief (groter) kerngebied, leefbaar en prettig wonen in de kom, de Winterswijkse (duurzame) mobiliteitsopgave, een groen en levend dorp, meedoen in Winterswijk en economisch (veelzijdig) vitaal.

De opgaven vragen om richting en keuzes om Winterswijk leefbaar en toekomstbestendig te houden. In fase 2 van de Omgevingsvisie gaat de gemeente samen met de Winterswijkse gemeenschap aan de slag om opzoek te gaan naar de antwoorden. De Omgevingsvisie gaat namelijk over het dagelijkse leven van de Winterswijkers. Het gaat over hoe zij leven, wonen, werken, ondernemen, studeren en ontspannen in Winterswijk. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties uit de samenleving gaat de gemeente aan de slag met de opgaven en wensen voor de toekomst.

Startnotitie

Ter voorbereiding op fase 2, de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie, is een startnotitie opgesteld. Deze is bedoeld om met elkaar het eindresultaat in beeld te brengen. Op welk niveau gaan we de opgaven uitwerken? Wat zijn de verwachtingen om te komen tot een breed gedragen omgevingsvisie die voldoet aan de Omgevingswet.

Lees hier het Verhaal van ONS WInterswijk.

Cookie-instellingen