Wijkaanpak De Pas

De wijkaanpak De Pas is gestart in 2019. Samen met wijkbewoners en betrokken organisaties is gewerkt aan een krachtige en vitale wijk waar bewoners zich thuis voelen. De wijkaanpak is gericht op verduurzamen van de woningen, het vernieuwen van de openbare ruimte en het signaleren en waar nodig oplossen van sociale problemen in de wijk De Pas.

Dit deel van de website heeft tot de zomer van 2022 gefunctioneerd als interactief platform voor bewoners uit De Pas. Na het starten van de uitvoeringsfase is het veranderd in een informatieve website, omdat het verduurzamen van de woningen, het participatietraject voor de herinrichting van de openbare ruimte is afgerond en de ontwerpen voor de openbare ruimte definitief zijn.

Reconstructie in 4 fasen

De reconstructie van de wijk verloopt in 4 fasen. We zijn in maart 2022 gestart in de Pasbree. Na de Pasbree zijn we gestart in de Pashegge. Na de bouwvakvakantie van 2023 startten de werkzaamheden in de Pashof en daaropvolgend in de Pasbrink. De werkzaamheden zijn in de gehele Pas naar verwachting in het voorjaar van 2024 afgerond. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud. Door de economische omstandigheden, onzekerheden in leveringen en levertijden en de stijgende prijzen voor bouwmateriaal hebben we niet alles in de hand. Door deze onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.

Communicatie

Wij gaan voortaan gericht communiceren met bewoners die op de plek wonen waar wij aan het werk zijn of aan het werk gaan. Dit doen wij per brief, per e-mail, ter plaatse en telefonisch.

Van kernteam naar bouwteam

Het kernteam UitdePas is voor bewoners het aanspreekpunt geweest voor ideeën en vragen tijdens de participatiefase. Omdat er met de start van de reconstructie een nieuwe fase is gestart, is het bouwteam voortaan het aanspreekpunt. Het kernteam is voor  aanvang van de reconstructie opgeheven. De contactgegevens van het bouwteam vindt u op deze pagina.

  
 

 

Contactgegevens bouwteam UitdePas

Contactpersonen bouwteam:

Algemene e-mailadres: leef@winterswijk.nl
Telefoon:  (0543) 543 543
LEEF, hét loket voor de leefomgeving is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"207516"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen