Samen aan de slag in De Pas!

De Woonplaats en de gemeente Winterswijk zijn begin 2019 gestart met de wijkaanpak De Pas. Samen met wijkbewoners en betrokken organisaties wordt gewerkt aan een krachtige en vitale wijk waar bewoners zich thuis voelen. De komende jaren gaan wij met bewoners aan de slag met het verduurzamen van de woningen, het vernieuwen van de openbare ruimte en het signaleren en waar nodig oplossen van sociale problemen in de wijk De Pas in Winterswijk.

Dit interactieve platform is een onderdeel van de wijkaanpak en bedoeld voor bewoners uit De Pas. Op dit platform kunt u allerlei informatie vinden over De Pas. U kunt zien hoe ver we in het project zijn, wat er op de agenda staat en hoe u kunt meepraten en meedoen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het UitdePas-team.

We hopen op uw actieve deelname en u natuurlijk snel weer te zien en spreken in de wijk! 
 
 

 

 
 

 

 

 

Nieuws 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"207516"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Agenda 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"6","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"207515,207659,207717,207719,207720"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

Vragen?

Het UitdePas-team staat voor u klaar! U kunt ons bereiken via de contactpagina, of direct contact opnemen met een collega van het Uit de Pas team.

 

 

 

 

 

Initiatieven in de wijk

 
Cookie-instellingen