Kerkuil

4454 keer bekeken 0 reacties

De kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, bij ons veelal het boerenland. Hij vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens. Daar zoekt hij rustige, donkere schuilhoekjes als roestplaats voor overdag en als nestplaats.

Webcam buiten 1:

Webcam buiten 2:

Webcam binnen:

 

Kerkuil

 

Beschrijving van de kerkuil in Winterswijk

Het leefgebied bestaat uit halfopen tot open cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. In bossen of zeer bosrijke gebieden kom je de kerkuil zelden tegen. De kerkuil gaat vanuit z’n roest- of nestplaats jagen in het open veld, het liefst daar waar gras- en bouwland worden afgewisseld met kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Veelal maakt de kerkuil gebruik van nestkasten. Kerkuilen zijn als echte muizenjagers erg gevoelig voor strenge, sneeuwrijke winters. In zulke winters ligt de hongerdood op de loer en kunnen de aantallen fors terug lopen.

Het geschatte aantal broedparen in Winterswijk voor de periode 2014-2017 bedraagt 10 tot 30 (bron: 100 jaar broedvogels in het Korenburgerveen, Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek 2018).

 

 

Kerkuil

 

Kerkuil

 

Kerkuil

Wat kan je zelf doen?

  • Oude schuren handhaven of bij renovatie nestgelegenheid creëren voor de kerkuil.

  • Schuren bereikbaar houden (bijvoorbeeld invliegopeningen maken).

  • Plaatsen van een kerkuilenkast.

  • Aanleggen van landschapselementen (o.a. struweel, houtwal) rondom het erf.

  • Aanleggen van akkerranden.

  • Rommelhoekjes houden op het erf; niet alles hoeft opgeruimd en aangeharkt te worden.

  • Geen gif gebruiken (geen muizen-/rattengif, maar ook geen insecticiden of onkruidverdelgers).

Voor de aanleg van landschapselementen is subsidie beschikbaar bij de gemeente Winterswijk via de Regeling Landschap en Biodiversiteit.

 

 

 

Blogs & vlogs:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"58","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-pencil","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200977"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Alle vogels:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200670"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen