Beleef de lente in Winterswijk

Het unieke Winterswijkse landschap biedt onder andere onderdak aan vier bijzondere holenbroeders; de kerkuil, de steenuil, de kauw en de gekraagde roodstaart. Deze soorten zijn verbonden met het typisch Winterswijkse landschap, de erven, met oude boerderijen, boomgaarden, schuurtjes en oude bomen.

Beleef de lente steenuilenerf
Afbeelding steenuilenerf (alle tekeningen in deze sectie zijn van Elwin van der Kolk)


Elke soort heeft zijn eigen plekje op en rondom het erf en vertelt daarmee ook iets over het Winterswijkse landschap. Van nature broeden deze soorten in holtes in bomen of gebouwen. Ze maken echter ook graag gebruik van nestkasten.

Vogelbescherming Nederland heeft in vier Winterswijkse kasten een webcam geplaatst. Daardoor kunnen we 24 uur per dag genieten van alles wat er zich in het intieme leven van deze vogels afspeelt. Beleef de Lente in Winterswijk is een samenwerking van Vogelbescherming Nederland, de gemeente Winterswijk, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) en enkele vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek.

Alle vogels:

 • 2444 keer bekeken 0 reacties

  Kauwen zijn zwarte gedrongen vogels met zilvergrijze kopzijden. Deze intelligente soort leeft in groepen. Binnen groepen kauwen bestaat een uitgebreide sociale structuur met een pikorde, intriges en altijd zijn er 'verliefde' stelletjes te onderscheiden als ze aan het foerageren zijn. Lees meer over Kauw

 • 3030 keer bekeken 0 reacties

  De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Lees meer over Gekraagde roodstaart

 • 4553 keer bekeken 0 reacties

  De kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, bij ons veelal het boerenland. Hij vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens. Daar zoekt hij rustige, donkere schuilhoekjes als roestplaats voor overdag en als nestplaats. Lees meer over Kerkuil

 • 3873 keer bekeken 0 reacties

  De steenuil is de kleinste van de zes uilensoorten die in ons land broeden. Van oudsher is hij een bekende verschijning in het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en het rivierengebied. Lees meer over Steenuil

Cookie-instellingen